Hồ Bơi Tự Do

Hồ bơi hình Paschall thuộc họ thiết kế dạng tự do với những đường cong nhỏ hơn so với hồ bơi Lagoon. Nó có bán kính nhỏ hơn và vừa vặn trong những sân sau nhỏ hơn. Cũng giống như hồ bơi Lagoon, Paschallthiết kế hoạt động độc đáo với các đặc điểm nước đá, chẳng hạn như hang động, thác nước đá và spa trên cao

Bạn có thể chia sẽ bài viết qua:

Leave a comment