Mô Hình Đầm Phá

Nếu bạn muốn có cảm giác như đang đi nghỉ vĩnh viễn, thì hồ bơi hình đầm phá là thiết kế dành cho bạn. Hồ bơi dạng Lagoon tương tự như hồ bơi dạng tự do với các đường cong thay vì các đường thẳng củahồ bơi hình học. Hồ bơi dạng đầm là hồ bơi hoàn hảo để thêm thác nước đá, hang động hoặc spa trên cao. Đặc điểm nước đá bổ sung cho thiết kế này rất độc đáo.

Bạn có thể chia sẽ bài viết qua:

Leave a comment