Biển Nhân Tạo

Thiết kế thi công, lắp đặt mới, sửa chửa, nâng cấp, máy tạo sóng biển nhân tạo.
Máy tạo sóng bể bơi, máy tạo sóng nhân tạo, máy tạo sóng hồ bơi.
Bảo hành 5 năm